KURUMSAL

TARİHÇE

Döşemealtı Belediyesi'nin bir iştiraki olan ve 26/08/2011 yılında kurulan Şirketimizin Ana Sözleşmelerinde yer alan faaliyet alanları şöyledir;

  • Her Türlü Resmi ve Özel İnşaat Yapımı,
  • Planlama, Mühendislik, Müşavirlik ve Danışmanlık hizmeti vermek,
  • Beton, Parke ve Bordür Tesisi kurmak ve Ticareti,
  • Turistik amaçlı Halı üretimi ve Ticareti.

MİSYON

Döşemealtı Belediyesi'nin bir iştiraki olan ve 26.08.2011 yılında kurulan Şirketimiz, Ana Sözleşmesi'nde bulunan faaliyet alanları doğrultusunda; Sürdürülebilir Kentleşme Politikalarına duyarlı, hizmet ve ürün sunumunda kaliteyi esas alan, başta Döşemealtı İlçesi olmak üzere kentimizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine bir kamu Şirketi olarak katkı sağlamayı görev kabul eden ve bunları “varlık nedeni olarak gören bir misyona sahiptir.

VİZYON

Antalya halkının yaşam kalitesini arttırmak için ihtiyaç duyulan plan ve projeleri hayata geçirmek ve kentimizin çağdaş ve sürdürülebilir gelişimini sağlamak amacıyla; Kentin, hızla değişen ve gelişen beklentilerine anında katkı sağlamak,

Kentimizin sahip olduğu doğal ve ekonomik kaynakları kullanırken koruma kullanma dengesini gözetmek, insana ve çevreye olan hassasiyetimizden ödün vermemek,

Sunduğumuz hizmetlerde ileri teknoloji araçlarını ve nitelikli çalışanların katılımını sağlayarak, sürekli yenileşmeyi sağlamak,

Kuruluşumuzun tüm iş ve işlemlerinde yasal şartlar ve kalite yönetim sistemine uygun, insan odaklı hizmet sunmak.